Kinesioterapi - KinesioSpine


24 - 27 November 2022Kursens namn: Kinesioterapi - KinesioSpine
Datum: 24 - 27 November 2022
Tider: Torsdag - Lördag (9.00-18.00), Söndag (9.00-17.00)
Dagar: 4
Pris: 0 kronor i kursavgift (inkl. moms), kurslitteratur ingår i priset.

Detta är yrkeskurs nr. 4 i vår 1-åriga vidareutbildning till certifierad Kinesioterapeut, 2022

Kursinnehåll:
Nervrotstestning. Spinal percussion och Aktivator.
Ryggradsfixationer. Bilateral muskelinhibition, vertebrala receptorer.
Andningsmobilisering och Impulsering®.

0 kr (inkl. moms och kurslitteratur) avser kursen i KINESIOTERAPI som betalas i sin helhet i maj 2022.
Svenska Kinesiologi Skolan
Svenska Kinesiologi Skolan - Kinesiologi.se och Kinesiologi.org

 Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke
Webb-produktion, design och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden