Kinesiologisk Akupunktur och Akupressur del 2


21-24 april 2022Kursens namn: Kinesiologisk Akupunktur och Akupressur del 2
Datum: 21-24 april 2022
Tider: Torsdag - Lördag (9.00-18.00), Söndag (9.00-17.00)
Dagar: 4
Pris: 5000 kronor i kursavgift (inkl. moms), kurslitteratur ingår i priset.

En fördjupningskurs i akupressur och akupunktur för dig som är utbildad som Kinesiolog.
Förkunskaper: Kinesiologisk Akupunktur och Akupressur del 1
Lärare/instruktör: Björn Westin
Betalning: plusgiro 22 60 70-1 (Akupressur & Massage Björn Westin)

Kursinnehåll:

• Hur att som Kinesiolog använda akupunktur och akupressur, här med fokus på De 8 Extraordinära meridianerna och nålteknik, på ett sätt som ligger tämligen nära hur TCM-utbildade arbetar.
• Grundläggande teori kring De 8 Extraordinära meridianerna, inklusive punktgenomgång, där vi samlat information från många olika källor om vilka punkter som är relevanta
• Kinesiologisk Test och behandling av De 8 Extraordinära meridianerna, och integrering av dessa med grundschemat du lärde dig i Aku 1.
• Fördjupning av TCM-teori: 8 principer, Qi (olika funktioner och sorter), fördjupning 5-element, TCM-syndrom (vanliga brister och överskott i både Zang- och Fu-organen), Färger (i diagnostiskt syfte) Denna fördjupning syftar till att ge dig som Kinesiolog grundläggande kunskaper kring hur man tänker i vanlig Akupunktur/Akupressur.
• Integrering av själspunkterna (yttre back-shu-punkterna) vid akupressur på de 8 Extraordinära Meridianerna
• Behandlingstekniker med nålar; kontraindikationer, kinesiologiska tester för tonifiering och sedering och många olika möjligheter om hur att applicera den informationen vid instickning, stimulering (dvs under behandlingen) och utdrag.
• Symtomregister A-Ö: vanliga punkter och teorier kring en mängd ofta förekommande symtom
• Arbetsmallar för att enkelt och snabbt komma igång med materialet
• Qi Gong (i alla kurser ingår övningar för att stärka din egen energi och förmåga till närvaro)
Svenska Kinesiologi Skolan
Svenska Kinesiologi Skolan - Kinesiologi.se och Kinesiologi.org

 Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke
Webb-produktion, design och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden