Svenska Kinesiolog Förbundet - Studerande


2021Kursens namn: Svenska Kinesiolog Förbundet - Studerande
Datum: 2021
Tider:
Dagar: 365
Pris: 800 kronor i kursavgift (inkl. moms), kurslitteratur ingår i priset.

Studerandemedlemskap i Svenska Kinesiolog Förbundet 2021.

Svenska Kinesiolog Förbundet - Swedish Kinesiology Association är det svenska förbundet för Diplomerade Kinesiologer med minst 400 timmars godkänd yrkesutbildning i kinesiologi och manuell muskeltestning.

Som studerande i kinesiologi kan du bli medlem till en billigare premie, men inte inte riktigt lika omfattande försäkring. Årsmedlemskap i förbundet som studerande under 2021 kostar 800 kronor, och inkluderar grundläggande ansvarsförsäkring och patientförsäkring

För att kunna bli medlem i Svenska Kinesiolog Förbundet som Studerande ska du nu gå en godkänd yrkesutbildning till Diplomerad Kinesiolog i kinesiologi och manuell muskeltestning.
Lärare/Instruktörer på skolan ska vara internationellt registrerade och godkända att undervisa i de olika kinesiologiska metoderna.
Svenska Kinesiologi Skolan
Svenska Kinesiologi Skolan - Kinesiologi.se och Kinesiologi.org

 Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke
Webb-produktion, design och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden