Svenska Kinesiolog Förbundet - Yrkesmedlem


2021Kursens namn: Svenska Kinesiolog Förbundet - Yrkesmedlem
Datum: 2021
Tider:
Dagar: 365
Pris: 1425 kronor i kursavgift (inkl. moms), kurslitteratur ingår i priset.

Yrkesmedlemskap i Svenska Kinesiolog Förbundet 2021.

Svenska Kinesiolog Förbundet - Swedish Kinesiology Association är det svenska förbundet för Diplomerade Kinesiologer med minst 400 timmars godkänd yrkesutbildning i kinesiologi och manuell muskeltestning.

Årsmedlemskap i förbundet under 2021 kostar 1425 kronor, och inkluderar komplett ansvarsförsäkring och patientförsäkring

För att kunna bli Yrkesmedlem i Svenska Kinesiolog Förbundet ska du ha gått en godkänd yrkesutbildning till Diplomerad Kinesiolog i kinesiologi och manuell muskeltestning.

Lärare/Instruktörer på skolan ska vara internationellt registrerade och godkända att undervisa i de kinesiologiska metoderna.
Svenska Kinesiologi Skolan
Svenska Kinesiologi Skolan - Kinesiologi.se och Kinesiologi.org

 Kinesiologi logotype, ett registrerat varumärke
Webb-produktion, design och © copyright: Mac Pompeius Wolontis, www.Kinesiology.com, Sweden